Zeven weken stage

Zeven weken stage

Maandag 13 Maart Рvrijdag 17 Maart

Een week die in het teken staat van mijn stageopdracht dat is de beste omschrijving van de afgelopen dagen.

Voor mobile water had ik geen opdrachten staan die al mijn tijd nodig hadden, maar voornamelijk kleine werkzaamheden voor tussendoor. Zoals het nalopen van de Nuon quiz en verbeter punten zoeken van deze quiz.

Maar verder dus vooral de stageopdracht, hiervoor heb ik onderzoek gedaan naar een term die ik nog niet kende. Mixed reality, dit bleek nog een stap verder te zijn dan VR en AR. Wat het zeker een leuke techniek maakt, maar waar ik voor mijn opdracht niet veel aan zal hebben.

Verder heb ik ook de doelgroep nog verder inzichtelijk gemaakt door te zoeken naar feiten, dit zal het makkelijker maken om ontwerp eisen op te stellen. En ben ik gaan kijken naar de houding van deze doelgroep ten opzichte van video en vr, maar ook naar apps.

 

Al dit onderzoek maakt het een week die niet zo bijzonder lijkt, maar voor mij was het zeker een heel nuttige week. Het leverde veel nieuwe inzichten op en de onderzoeken kan ik weer verwerken in een post.

Door de onderzoeken telkens in deze vorm te tonen kan ik de belangrijkste resultaten van de research fase tonen zonder al mijn proces ook online te zetten. Omdat zeker bij onderzoek het proces voornamelijk bestaat uit veel tekst.