De derde week

De derde week

Maandag 13 Februari Рvrijdag 17 Februari

Deze week begint met het plannen van een nieuwe datum voor het langskomen van de docentbegeleider. Vervolgens is doorgegaan met de Ziggo applicatie. Ook is er een bespreking geweest betreffende de ziggo opdracht, hierbij zijn verschillende punten besproken over de invulling van de app.

Zo is er onder andere besloten om een native IOS en Android app te maken, wat voor mij inhoud dat er 2 ontwerpen moeten komen. Omdat ik dit nog niet eerder heb gedaan moest ik beginnen met veel vormgeving onderzoek over regels en standaards die IOS en Android met zich meebrengen.

Ook is er feedback gekomen op de Nuon beelden die eerder waren opgestuurd voor feedback. Deze heb ik doorgenomen en op basis daarvan weer vragen opgesteld om naar Nuon te versturen.

Zodra dit verstuurd was kon worden verder gewerkt aan de Ziggo schermen. Ook kon er zodra de reactie van Nuon binnen was worden begonnen met het maken van de approval files, deze zijn voor de laatste ronde waarna de app kan worden gemaakt. Er was onder andere vraag om binnen de app te werken met a/b/c antwoorden, deze mogelijkheid is uitgewerkt maar na gezamelijk hiernaar te kijken bleek al snel dat we het eens waren dat dit geen oplossing was. Om deze reden is een andere vorm bedacht, namelijk het animeren van de knoppen. Op deze manier krijgt de gebruiker direct feedback of de vraag fout of correct is beantwoord en zal vervolgens naar het antwoordscherm gaan.

Deze buttonanimatie heb ik geschetst doormiddel van een animatie te maken en deze als gif bestand te sturen naar nuon. Op deze manier konden ze duidelijk zien wat er bedoeld werd en hun feedback hierop geven.

Ook zijn voor Nuon alle beeldbronnen inzichtelijk gemaakt, en op de drive gezet. Om gehoor te geven aan de mailtjes van Ellen is de NSE ingevuld. En is wederom doorgegaan op de Ziggo app.