Negen weken stage

Negen weken stage

Maandag 27 Maart – vrijdag 31 Maart

Vorige week ontvingen we de vraag om een nieuwe variant te verzinnen op een opdracht voor Vodafone waar Mobile Water aan heeft gewerkt. Hier was begin vorige week nog niet zo heel veel informatie over, maar de dag voordat ik naar Amsterdam zou gaan kregen we meer gegevens.

Dit hield voor mij echter in dat ik maandag pas aan de slag kon met deze opdracht. Dit zou in principe besproken worden op dinsdag maar ik vond het handig om er alvast over na te hebben gedacht en om eventueel met concepten te kunnen komen.

Ik heb dan ook eerst de de opdracht kort geformuleerd in 4 onderdelen (het doel, de doelgroep, de boodschap en wat de vorige opdracht deed) om een mooi begin punt te hebben.

Vervolgens ben ik gaan associeren hoe je de klanttevredenheid zou kunnen meten zonder dat dit een standaard enquete of vragenlijstje zou worden. Nadat ik deze ideeën had genoteerd heb ik er een aantal uitgekozen om in 1 of meerdere schermen een impressie te geven van wat ik voor me zag.

Dinsdag was dan ook de gezamenlijke brainstorm voor deze opdracht. Hierbij werd eerst nogmaals kort verteld wat de vorige opdracht inhield en wat er verwacht werd van ons voor deze nieuwe opdracht. Vervolgens werd er een concept uitgelegd wat speelde en hoe wij hierover dachten.

Dit concept was heel anders dan waar ik aan had gedacht omdat ik op basis van de vorige opdracht was uitgegaan van meer eenvoud. Maar door de brainstorm kwamen we er ook achter dat een uitgangspunt van de vorige opdracht niet meer opging voor deze opdracht.

Een van mijn ideeën om gebruik te maken van de chatbots hebben we kunnen gebruiken om verder uit te werken. Doordat ik me de vorige dag alvast had verdiept in de opdracht kon ik merken dat ik het eenvoudiger vond om ook mijn menig wat meer te laten horen.

Na de bespreking heb ik de gekozen concepten kort inzichtelijk gemaakt om het als een soort geheugen steuntje te gebruiken voor wanneer ik vast zou lopen op een onderdeel van het concept. Op dat moment zou ik dan kunnen terug kijken naar het originele plan en hierop door kunnen gaan.

Na dit gedaan te hebben begon ik met een aantal schetsen op papier om een beeld te krijgen van welke vormgeving ik zou willen gaan toepassen. Na dit te hebben gedaan kon ik beginnen met het vormgeven in illustrator en photoshop.

Ook woensdag stond geheel in het teken van deze concepten vormgeven. Hier heb ik tot donderdag aan gewerkt waanra we even kort hebben besproken waar de voorkeur naar uit ging. Ik kan merken dat dit voor mij goed werkt omdat ik vanuit CMD altijd gewend ben om de mening van anderen te horen en op basis hiervan een iteratie slag te kunnen maken.

In dit geval kon ik dus ook na de bespreking van wat ik had verder werken aan de concepten die de voorkeur hadden. En kon ik aanpassingen doen in de concepten waar deze aangescherpt konden worden.

Vrijdag ben ik hier ook nog mee verder gegaan en heb ik de eerste versies in een powerpoint achter elkaar gezet om zo duidelijk uit te kunnen leggen hoe ik de flow voor me zag. Door dit te doen kon het wederom worden besproken en kon ik weer verder werken om het beeld zo sterk mogelijk weer te geven.