Reflectie op stage

Reflectie op stage

Maandag 3 Juli – Dinsdag 4 Juli

Zoals ik in mijn laatste weekverslag al schreef is dit de reflectie die ik schrijf op mijn stage periode. Maar om toch nog de laatste 2 dagen van mijn stage op te nemen in mijn verslaglegging wil ik hier eerst op terugkijken.

Afgelopen vrijdag heb ik mijn presentatie doorgenomen om te kijken of ik alle vragen van Mobile Water had beantwoord in het verhaal dat ik had voorbereid. Hier bleek dat ik nog een aantal aanpassingen kon maken om het verhaal nog sterker te maken. Ook hebben we direct de bedrijfsbeoordeling doorgenomen, ondanks dat ik de stage erg leuk vond en ik veel heb geleerd blijf ik het altijd lastig vinden om in te schatten hoe anderen mij beoordelen. Maar gelukkig was dit ook heel positief!

Dinsdag is de dag van mijn eindpresentatie en ondanks dat ik alles heb voorbereid blijf ik het jammer vinden dat ik in het kwartiertje niet al mijn onderzoek en proces kan tonen. Dan zou het namelijk een presentatie van een uur worden. Maar het verhaal dat ik heb voorbereid beantwoord de vragen van de opdracht en eventuele vragen verwacht ik goed te kunnen beantwoorden.

Omdat de presentatie in de middag is heb ik de ochtend kunnen gebruiken om mijn verhaal nog goed door te nemen. En schrijf ik alvast de competenties uit voor mijn reflectie op de stage.

2 uur had ik mijn presentatie, waar ik heel zenuwachtig voor was, vooraf had ik mijn presentatie al op genoeg mensen geoefend maar ik blijf dit lastig vinden. Gelukkig kende ik mijn verhaal op een paar haperingen na uit mijn hoofd zoals ik het wilde vertellen. (De presentatie komt in een apart verslagje online in de loop van de komende dagen.)

Na het presenteren kwamen uiteraard de vragen, onder andere over hoe dit toegepast kan worden. Maar ook wat voor invloed dit heeft op bijvoorbeeld de propositie van Mobile Water.

Veel van de antwoorden had ik wel in mijn onderzoek zitten maar heb ik niet kunnen verwerken in mijn presentatie omdat ik een selectie moest maken in wat ik wilde vertellen. Maar gelukkig kon ik hier toch nog veelal antwoorden op geven. Het blijft voor mij wel het lastigste deel van een presentatie omdat ik graag alles voorbereid maar je natuurlijk kan dit met vragen niet.

Verder was Mobile Water zoals ik al wist van het bedrijfs beoordelingsformulier erg positief over de afgelopen stageperiode, en is de beoordeling zeker iets waar ik mee verder kan. Zelf heb ik natuurlijk punten gevonden in de afgelopen tijd die ik wil verbeteren in het vervolg, maar door de feedback zie ik nu nog een aantal dingen die ik zeker mee wil nemen.

En dan verder met de competenties, omdat dat toch is waar CMD op beoordeeld.

 

Onderzoeken

Door stage beoordeeld met: goed

Door mij:

Onderzoeken heb ik tijdens mijn stage anders toegepast dan ik dit bij CMD meestal heb geleerd. Dit komt omdat er vanuit een klant vaak al een duidelijke vraag was en een idee van welke richting dit op moest.

Maar door zelf nog vragen te stellen over ‘dit idee’ kon ik vaak achterhalen waarom iets bereikt moest worden en hierop inspelen.

Voor mijn stage opdracht heb ik veel deskresearch gedaan maar heb ik dit ook veel teruggekoppeld naar de doelgroep waar ik voor bezig was. Dit ging vaak in gesprek vorm. Maar bijvoorbeeld voor het website usability onderzoek heb ik hiervoor een vragenlijst opgesteld.

 

Conceptualiseren

Door stage beoordeeld met: zeer goed

Door mij:

Zoals ik bij onderzoeken ook heb geschreven probeerde ik vaak door vragen te achterhalen wat de werkelijke vraag was en welke ontwerpcriteria hier bij passen is dan de volgende stap die ik nam.

Door het duidelijk genereren van ontwerpcriteria had ik vaak een duidelijke draad om te volgen voor een project.

Omdat ik dit deed kon ik dan ook concepten uitwerken die ik vervolgens kon verantwoorden, hoewel ik persoonlijk vind dat ik deze achterliggende gedachten meer had mogen delen. Omdat ik dit niet altijd duidelijk heb gedaan zal dit niet altijd voor iedereen duidelijk zijn geweest.

 

Concretiseren

Door stage beoordeeld met: goed

Door mij:

Gedurende mijn stage heb ik veel concepten verbeeld maar heb ik deze niet persoonlijk kunnen testen in de zin van gebruikers testen. Dit omdat de feedback vaak van intern kwam of van de klant. Wel kon ik op basis van eerdere onderzoeken die ik heb uitgevoerd bij CMD inschatten waar valkuilen konden zitten en heb ik hier op ingespeeld.

Een voorbeeld waarbij ik wel een test heb kunnen uitvoeren is het voorstel voor de site, maar dit was aan de hand van de huidige vormgeving en usability.

Voor de projecten heb ik altijd plannen opgesteld om te zien wat ik kon doen en ik welke volgorde ik mijn werkzaamheden het beste kon uitvoeren.

 

Itereren

Door stage beoordeeld met: zeer goed

Door mij:

Wat ik erg prettig vond werken is dat ik om feedback kon vragen op ieder moment van mijn ontwerpproces, vaak was dit binnen mobile water maar ook geregeld met de klanten via mail.

Aan de hand van de feedback kon ik vervolgens reflecteren op mijn proces en de resultaten om een verbeterslag door te voeren.

 

Samenwerken

Door stage beoordeeld met: goed

Door mij:

Gedurende de stage waren er een aantal projecten waarin ik me verantwoordelijk voelde naar de klant en hier ook naar wilde handelen om samen met anderen te werken aan het eindproduct of het concept dat we gingen laten zien.

Wel vond ik het prettig om even de tijd te krijgen om zelf over een vraag of probleem na te denken om vervolgens gezamenlijk te bespreken wat er was gevraagd. Door deze tijd te nemen kon ik makkelijker deelnemen aan bijvoorbeeld een brainstorm.

Omdat ik van mezelf weet waar nog verbeterpunten zitten vind ik het ook altijd belangrijk om te luisteren naar anderen. Zo weet ik dat er binnen mobile water veel verschillende achtergronden en dus ervaringen zijn waar iedereen veel aan heeft.

Wel denk ik dat ik hier nog meer gebruik van had kunnen en mogen maken wanneer dit nodig was, nu had ik nog de neiging om zelf opzoek te gaan naar een antwoord of oplossing.

Maar dit ging aan het einde van de stage al aanzienlijk beter dan in het begin.

 

Organiseren

Door stage beoordeeld met: goed

Door mij:

Met het organiseren van mijn eigenwerkzaamheden heb ik vaak weinig moeite wel kon ik merken dat ik dit soms verkeerd in heb geschat en mezelf te weinig tijd gun.

Opvallend genoeg doe ik dit bij anderen juist niet, ik geef dan vaak aan dat ze moeten aangeven wanneer het voor hen uitkomt. Terwijl ik mezelf dan een tijd op zou leggen.

Mijn eigen proces controleren en bijstellen heb ik veel gedaan voor mijn stageopdracht, maar ook zeker bij projecten.

Maar wat ik dan weer lastig vind is om uit te leggen waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt, hier zit altijd een duidelijke reden achter maar ik twijfel vaak teveel.

 

Manifesteren

Door stage beoordeeld met: goed

Door mij:

Manifesteren blijft dan ook een punt waar ik nog kan verbeteren door communicatief sterker te zijn naar collega’s. Omdat ik een duidelijke eigen rol had zou dit niet moeilijk hoeven zijn maar vind ik dit vaak wel zo.

Dit wil ik dan compenseren door een professionele houding te hebben en hard te werken, maar ik zou dan ook graag willen dat ik dit harde werken kan communiceren door mijn keuzes te beargumenteren waardoor ik ze ook meer kan verdedigen. Het is niet dat ik dit helemaal niet heb gedaan tijdens mijn stage, maar ik zie wel dat ik hier nog veel winst kan behalen.

 

Ontwikkelen

Door stage beoordeeld met: zeer goed

Door mij:

Zeker omdat ik duidelijk weet wat ik wil bereiken binnen het CMD vakgebied. Omdat ik weet wat ik wil bereiken zie ik vaak ook de punten waar ik nog aan moet werken, maar vind ik het lastig om te zien wat er juist wel goed gaat.

Omdat ik duidelijk weet wat ik wil vind ik het ook leuk om ontwikkelingen bij te houden en hier kennis over op te doen, maar het lijkt me ook leuk om dit te kunnen delen!

 

Slot

Ik heb een erg leuke en leerzame stage gehad in de afgelopen maanden waarbij ik veel werk heb kunnen en mogen doen voor Mobile Water. Over mijn werken en mijzelf heb ik veel kunnen leren en inzichten gekregen die ik zeker wil gaan toepassen of verbeteren.

Mijn stage is dan ook voorbij gevlogen!