Acht weken stage

Acht weken stage

Maandag 20 Maart – vrijdag 24 Maart

Iets later dan normaal zet ik deze post online, maar met een leuke reden want donderdag en vrijdag was ik in Amsterdam. Hier werd de talentendag gehouden door de Dutch Digital Agencies.

Dit houd voor stage natuurlijk wel in dat ik mijn werk heb gedaan op maandag tot woensdag, gelukkig kon ik zelf een planning maken omdat ik wederom weer aan mijn stageopdracht heb gewerkt. Zo heb ik het onderzoek naar de doelgroep inzichtelijk gemaakt en een post hiervoor gemaakt, dit maakt het makkelijk en overzichtelijk wanneer er ontwerpeisen opgesteld gaan worden.

Ook is er een post bijgekomen over generation z en hun houding naar video en vr. Want uit mijn onderzoek naar trends bleek dat er verwacht werd dat deze techniek in opkomst is, maar ik wist nog niet of dit voor de doelgroep ook relevant was. Als aansluitende post hierop kwam het onderzoek naar de doelgroep en hun houding naar apps, hierover bleek veel te vinden te zijn wat dan ook als resultaat had dat deze post iets langer werd dan gepland. Maar het gaf zeker inzicht in nieuwe ontwerpeisen die ik kon opstellen.

In een gesprek kwam ook naar voren wat de voordelen van browser based apps zijn ten opzichte van klassieke apps. Maar dit leidde voor mij wel tot de vraag op welke app soort ik mij moest gaan richten. Mobile water richt zich op browser based, wat dus een logische keus lijkt te zijn. Maar dit moest uiteraard ook aansluiten bij de doelgroep door onderbouwd te worden. Gelukkig sloot dit ook perfect aan op de doelgroep, hier ga ik verder op in bij de post over dit onderzoek.

Verder heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot vr en ar in de browser maar tot op heden heb ik hier nog geen duidelijk antwoord op gevonden. In de vorm van een app is het zeker mogelijk, maar in de browser wordt het bijna nergens vermeld. En wanneer het vermeld wordt gaat het in de meeste gevallen alsnog om een klassieke applicatie. Wellicht kan ik zelf proberen om met behulp van Unity een testje te maken voor de browser. Maar hiervoor zou ik mij eerst moeten verdiepen in Unity en de vraag of ik werkelijk zal kiezen voor AR of VR.

En om ook een beetje een beeld te schetsen van de DDA dag, hier werden verschillende masterclasses gegeven over verschillende onderwerpen. Zo kan worden gedacht aan prototyping maar ook ‘hoe om te gaan met lastige klanten’. De masterclasses werden gegeven door grote bedrijven die onderdeel zijn van DDA. Verder waren er CMD studenten vanuit het hele land woordoor op 2 vlakken nieuwe contacten zijn opgedaan.

Naast de masterclasses is er ook gewerkt aan een opdracht voor Fanbased, hiervoor werden alle studenten opgedeeld in groepjes. Hierbij werd er voor gezorgd dat van elke hogeschool maar 1 student in het groepje zou zitten. Dit leidde er tijdens het werken voor dat je inzicht kon krijgen in hoe andere CMD opleidingen aan het werk gaan. En daarnaast had iedere groep 1 of 2 begeleiders van de deelnemende bedrijven. Hierbij had ik het geluk in een groep te zitten met 2 begeleiders, waardoor we ook veel inzichten kregen.

Na aan de opdracht te hebben gewerkt moest aan het einde van de vrijdag het idee worden gepitched. Uit alle pitches werden dan uiteindelijk ook 2 winnende groepjes gekozen, helaas zaten wij hier niet bij. Maar met alle contacten en kennis die ik heb opgedaan deze 2 dagen was ik ook al heel erg blij! Het gaf de mogelijkheid om in zeer korte tijd veel te leren van zowel studenten als bedrijven en bood ook zeker inzichten voor stage.