18 weken stage

18 weken stage

Maandag 29 mei – vrijdag 2 juni

Het eerste mailtje dat binnenkomt is van Nuon, er wordt gevraagd of er een deel van een tekst aangepast kan worden. Om deze snel aan te kunnen passen, wanneer dit kan, zoek ik alvast op om welke vraag het gaat en hoe de nieuwe tekst er uit komt te zien.

Maar wanneer ik de tekstwijziging doorvoer loopt deze tekst naar mijn idee niet, ik maak een alternatieve tekst en wanneer het kan leg ik dit voor aan iemand anders. Het blijkt inderdaad dat de tekst niet loopt en ik neem hiervoor contact op met Nuon. In het mailtje leg ik uit hoe de tekst eruit komt te zien met de gewenste wijziging en wat hiermee de gevaren zijn. Ook geef ik een voorbeeld van een tekst hoe dit scherper kan.

Niet veel later krijg ik een mail terug dat de tekst inderdaad niet loopt zoals ze hadden gehoopt, maar dat de tekst die voorgesteld was niet voldoet aan de eisen van Nuon. Wel wordt er een tekstje meegeleverd dat dit wel doet. Inmiddels is er ook de mogelijkheid om de tekst live door te voeren, dit doen we dan ook direct. De reden dat ik dit hele verhaal heb uitgeschreven is omdat ik dit aan het begin van mijn stage anders gedaan zou hebben. Ik zou meer afgewacht hebben, waar ik nu zelf alvast handel. Natuurlijk vraag ik nog wel om feedback en advies omdat het wel correct gecommuniceerd moet worden met Nuon. Maar dit soort kleine dingen zijn voor mij zeker leerpunten.

Later heb ik gewerkt aan een totaal ander project, de site van mobile water. Hier is al een poosje de wens om te verbeteren, maar er wordt geen tijd voor genomen. Voor de beurs van een paar weken terug zijn wat kleine wijzigingen doorgevoerd maar hier blijft het steeds bij. Door mijn verdieping in de eerste helft van het jaar (II) had ik al een aantal punten gezien die beter konden om duidelijker te communiceren wie en wat mobile water is.

Maar omdat ik bij II ook het belang heb ingezien van usability en gebruikerstesten besloot ik een relatief klein testje op te zetten en uit te voeren. Een testje waarbij ik wist dat het veel data en input kon geven voor een ander ontwerp. Voor deze test heb ik een aantal vragen opgesteld welke in naar de testpersonen kon sturen. Mijn volgende stap bestond dan ook uit het bepalen wie ik kon laten testen.

Mobile water trekt voornamelijk marketeers aan maar deze zijn voor mij lastiger te bereiken. Maar omdat CMD ook vanuit dit oogpunt kan kijken (en vanuit design, usability ed) besloot ik van een aantal verdiepingen (II, IS en MV) uit te gaan bij deze test.

Door de kleinschalige test was het voor een aantal mensen mogelijk deze snel uit te voeren en terug te sturen. Voor mijn test was het perfect dat mensen er niet teveel tijd aan konden besteden omdat de bezoekers van de site ook maar kort blijven hangen.

Terwijl deze test was uitgezet begon ik alvast met het maken van concepten en uitwerken van concepten die ik al eerder had. Na de eerste versie hiervan te hebben getoond bleek 1 opmaak de interesse te houden binnen mobile water, dit zou dan ook de basis gaan vormen voor mijn concept. Ik heb een grid opgezet omdat ik vermoed dat er uit de test zal blijken dat er meer in 1 stijl ontworpen moet worden. En door dit grid heb ik 1 duidelijke vormgeving waar ook iemand anders makkelijk mee door kan gaan zonder de stijl om te gooien waardoor meerdere stijlen ontstaan.

Een dag later had ik alle test resultaten terug, veel van mijn verwachtingen bleken te kloppen. Maar er zaten ook zeker dingen tussen waar ik niet naar had gekeken of die ik niet had verwacht. Zeer belangrijk dus om hier iets mee te gaan doen. Zeker omdat veel van deze punten ook op deze manier door klanten ervaren kunnen worden.

De resultaten heb ik inzichtelijk gemaakt en er ontstond een lijst met de belangrijkste punten. Tijdens het concepten kon ik nu dus ook teruggrijpen op deze resultaten om te zien of mijn idee aansluit bij de wensen en verwachtingen. Daarnaast heb ik een stap gemaakt met de kleuren die gebruikt kunnen worden en heb ik 1 concept doorgevoerd voor andere pagina’s dan de demo’s (deze vormt het belangrijkste onderdeel van de site en is dus steeds mijn uitgangspunt).

Woensdagochtend hoorden we dat we in de middag het ‘gekke halfuurtje’ gingen houden, helaas was dit er nog niet eerder van gekomen en ik was toch wel nieuwsgierig wat dit zou inhouden. En even later kwam de vraag of ik de site als uitgangspunt wilde gebruiken voor dit halfuurtje. Ik kon dan kort tonen waar ik mee bezig was en feedback krijgen. En de rest kon wat ik hanteerde voor de site (aan theorie en testen). Omdat ik dit toch al wilde doen vond ik dit een goed idee, ik kon hier immers weer nieuwe informatie uit halen.

Ook heb ik een opzet gemaakt hoe de site er mobiel uit zou komen te zien, ik ben nog uitgegaan van desktop omdat veel mensen de site hiermee bezoeken. Maar de kracht van mobile water zit ook juist in mobiel. De uitdaging die ik hier natuurlijk tegen kwam is dat het scherm kleiner is, maar uiteindelijk is de opmaak op mobiel sterker dan op desktop naar mijn idee.

Tijdens het gekke halfuurtje heb ik dus kunnen toelichten hoe en waar ik mee bezig was voor de site. Er werd zeer positief op gereageerd, maar ook kon ik merken dat sommige testresultaten wel aankwamen. Persoonlijk vind ik het juist leuk om te zien waar verbetering kan worden doorgevoerd en vind ik de ‘negatieve meningen’ dan vaak ook positief. Dit houd in dat het sterker kan en zo blijf je leren en is er plaat voor groei.

Tevens kwam er naar voren dat er besproken was om mobile water meer bekend te maken op social media, iets dat ik al eerder had besproken met Jeroen. Saskia wilde hier graag meer mee gaan doen en ik zou dan ook samen een plan gaan opstellen. Een aantal punten hierbij vond ik heel belangrijk en deze heb ik dan ook uitgeschreven met eventuele acties die hierbij gebruikt kunnen worden.

Deze hebben we de volgende dag kunnen bespreken. Ook Saskia had een aantal punten die ze belangrijk vond en op deze manier hebben we een helder plan kunnen formuleren. Een punt hierbij was dat alles in 1 stijl moest komen qua vormgeving. Omdat ik bezig was met de site heb ik ook een aantal snelle facebook linkedin stijl voorstellen gemaakt en deze in een map op de drive gezet voor wanneer ze nodig zijn.

Daarna ben ik begonnen met een projectje dat ik al een tijdje in gedachten had en dat ik misschien kan verwerken in de site. Tijdens het halfuurtje was naar voren gekomen dat het leuk is als er interactie te vinden is met een leuke twist. Mijn idee was dan ook om het logo van mobile water interactief te maken en te laten ‘vollopen met water’. Mijn programmeer skills zijn niet spectaculair maar ik wilde graag een prototype maken dat mijn idee kon verbeelden. Hiervoor ben ik eerst opzoek gegaan naar bestaande codes in de hoop dat er iets bestaat van wat ik in gedachten heb. Na veel zoeken kwam ik steeds svg tegen in de programmeertalen, maar hier had ik nog niet mee gewerkt en ik kon hier dus weinig mee. Maar mijn wens om een prototype te maken bleef, zeker omdat het dus mogelijk moest zijn.

Na veel zoeken kwam ik een code tegen die ik als basis kon gebruiken. Hier zou ik vrijdag dan ook mee verder gaan.

Allereerst moest ik lezen hoe deze code was opgebouwd, dit is anders dan dat ik voorheen heb gezien door de animaties die in de code zitten. Maar na wat puzzelen, aanpassen en toevoegen (bijna een hele dag) kreeg ik een werkend logo met interactie! Het bleek veel minder lastig dan ik steeds dacht en wellicht had het ook in minder tijd gemaakt kunnen worden, maar het feit dat het werkte was voor mij al een hele prestatie. (Zie hier het prototype)

Door dit projectje vroeg ik me af wat voor interacties verder mogelijk waren op de site zonder het in een speeltuin te veranderen. Ik kwam op 2 interacties die me leuk leken.

Verder heb ik aan deze blog gewerkt en daarna was het tijd voor het pinksterweekend.