12 weken stage

12 weken stage

Maandag 17 April – vrijdag 21 April

Deze week begint op dinsdag omdat het maandag pasen was. Ik ben verder gegaan met de concepten voor de Vodafone Ziggo opdracht. Hiervoor heb ik eerst wat concepten uitgewerkt die nog geen duidelijke visualisatie hadden. De reden dat ik deze stap zet is omdat ik merk dat wanneer ik schets en illustrator/photoshop opzetjes maakt het eenvoudiger is om te zien waar ik naartoe wil en dat ik snel weer op nieuwe ideeën kom.

Aan het einde van de dag heb ik ook meegedacht aan een concept voor Mobile Water, in mei is er een beurs waar de mogelijkheden van Mobile Water getoond moeten worden. Ondanks dat ik vooraf nog geen concept kon verzinnen (omdat ik nog geen compleet beeld had van de beurs) heb ik toch goed mee kunnen doen en ideeën kunnen geven.

Deze ideeën heb ik vervolgens op woensdag verder uitgewerkt. Hiervoor heb ik de notities van de brainstorm erbij gepakt en heb ik inzichtelijk gemaakt hoe de gebruikersflow ongeveer in elkaar steekt. Door dit te doen krijg ik meer inzicht in welke fasen er uitgewerkt kunnen worden.

Vervolgens heb ik gekeken naar de onderwerpen die de vorige dag waren genoemd als vragen.  en heb ik nagedacht over welke vormen mogelijk waren.

Ook donderdag heb ik hier nog een halve dag aan doorgewerkt, de ‘mogelijke vormen’ heb ik niet compleet uitgewerkt maar telkens in een soort grid. Hier heb ik voor gekozen om snel verschillende opties te laten zien. Iets wat ik hier de volgende keer wel anders aan zou doen is het bewaren van alle ‘schetsen’ nu hield ik uiteindelijk slechts 2 schetsen over, waar ik er zeker 10 heb geprobeerd. Als ik deze zou bewaren dan kan ik ook deze mogelijkheden tonen en bespreken waar ik nu zoiets had ‘deze vorm gaat niet werken’.

De reden dat ik voor deze manier van ‘schetsen’ heb gekozen is de opdracht van Vodafone Ziggo. Hier wilde ik ook verschillende elementen ‘proberen’ maar koos er vaak voor om dit dan direct in meerdere schermen uit te werken om te zien of dit zou werken. Terwijl het waarschijnlijk sneller en vaak net zo duidelijk kan in 1 of 2 schermen.

Tevens kwam ik er tijdens het bespreken van de ontwerpen voor Vodafone Ziggo achter dat ik ideeën soms te snel opdeel, terwijl wanneer ik deze in 1 concept combineer dit sterker wordt.

Ook heb ik het advies gekregen om voor mijn stage opdracht om een soort overzicht/dashboard te maken met al het onderzoek dat ik inmiddels heb. Om op deze manier op een snelle manier inzichten te kunnen tonen en voor mijzelf om een goed beeld te hebben van de eisen die ik opstel voor mijn opdracht.

Vrijdag heb ik dan ook eerst mijn verslag aangevuld met de woensdag en donderdag. Waarna ik ben begonnen met het inventariseren van mijn onderzoek. Per blogpost ben ik langsgegaan wat het hoofdonderwerp was en wat de deelonderwerpen waren. vervolgens ben ik gaan kijken naar de feiten die elk deelonderwerp bevatten.

Toen ik dit had heb ik de feiten opgedeeld in categorieën zoals ‘criteria’ en ’trends’. Aan de hand hiervan heb ik een duidelijk overzicht gekregen van welke ontwerpeisen er al aanwezig waren in mijn onderzoek en welke informatie een minder belangrijke rol zal gaan spelen. Tevens zag ik door dit te doen de grote overeenkomst tussen een aantal trends en de wensen van de doelgroep, dit zijn zeker elementen die ik kan gaan gebruiken.

In de middag heb ik verder gewerkt aan de beurs, de user flow hiervan is inmiddels vrij duidelijk en maandag ga ik hiervoor zitten met 2 anderen om het uit te denken. Maar ik vind het prettig om zelf alvast een beetje te schetsen zodat ik dan meer kan vertellen en sneller kan schakelen.