10 Weken stage

10 Weken stage

Maandag 3 April Рvrijdag 7 April

Na vrijdag de screens nogmaals te hebben besproken kon ik hier de aanpassingen op doorvoeren en deze in een presentatie zetten voor volgende week maandag. Daarnaast heb ik een opzet gemaakt voor de voorbeeld teksten in de chat.

We hadden besproken om een positieve, neutrale en negatieve flow te tonen om op deze manier een helder beeld te schetsen van hoe de chat zou werken. Het opzetje maken voor de tekst vond ik lastiger dan verwacht omdat dit natuurlijk moet aansluiten bij de tone of voice van Vodafone en ik deze niet geheel ken.

Om deze reden zou ik dan ook mijn tekst opzet naar Saskia sturen omdat zij bekend is met deze tone of voice. Toen ik deze terugkreeg zag ik inderdaad hoe ik dit de volgende keer zelf ook iets kan aanscherpen.

De volgende dag hebben we deze teksten besproken en waren er nog een paar aanpassingen doorgevoerd omdat de chat bij zeer negatieve ervaringen beter overgenomen kan worden door een agent.

De rest van de week heb ik ook nog aan deze screens en powerpoint gewerkt om maandag een zo scherp mogelijke presentatie te kunnen geven van onze visie op de opdracht.