Generation Z en apps

Generation Z en apps

Generation Z is opgegroeid met technologie, websites en apps, dit maakt dat hun interesse in technologie heel anders zijn dan die van eerdere generaties. Deze kwamen immers pas op latere leeftijd in contact met technologie. Zo tonen millennials behoefte aan mobiele, transparante en authentieke applicaties, maar geeft generation Z dat ze behoefte hebben aan privacy, veiligheid en snelheid.

Met een gemiddelde aandachtsboog van 8 seconden, tegenover 12 seconden bij millennials, wil generation z alles zo snel mogelijk ontvangen. Trage downloads, laadtijden of overgangen tussen verschillende app onderdelen bleken bij millennials al een zonde, maar bij generation Z is de tijd die developers krijgen nog korter geworden.

De wens is een app die perfect functioneert en snel reageert, maar daarnaast ook de mogelijkheid bied om een snelle kijk te nemen in de content of om deze te delen. Wanneer hier aan word voldaan blijkt dit al de helft te zijn van de app. Dit toont wederom aan dat voor deze generatie niets frustrerender is dan een niet werkende, ingewikkelde of overbodige applicatie. Wat zijn oorsprong vind in de wens om tijd zo optimaal mogelijk te kunnen benutten.

Wat is de reden om een app te verwijderen

In een onderzoek met 107 mannen en vrouwen van de leeftijd 15-25 jaar is gevraagd wat de reden was voor het verwijderen van hun laatste applicatie. De belangrijkste reden bleek het niet gebruiken van een app of geen meerwaarde bieden. Gevolgd door het gebruiken van teveel opslag en niet correct werken.

Deze redenen zijn op te lossen wanneer rekening wordt gehouden met de wensen die deze doelgroep met zich mee brengt. Voor een goed werkende app kan bijvoorbeeld bij 3/4 gevallen al voor het indienen bij de app store gezien worden dat er 1 tot 10 bugs zijn. Bij 20% van de apps gaat het zelfs om meer dan 50 bugs.

Door het eenvoudig en bug vrij houden van de applicatie zullen veel meer gebruikers van generation Z worden aangetrokken en de app blijven gebruiken.

Opvallend was ook dat het sturen van teveel meldingen of teveel gebruik ook werden genoemd als reden voor het verwijderen van een applicatie maar dat dit een zeer klein percentage was, omdat er veelal het beeld is ontstaan dat deze generatie zeer verslaafd is aan hun smartphone.

Hoe worden apps gevonden

Maar voordat een app verwijderd kan worden moet deze uiteraard worden geïnstalleerd, hetzelfde onderzoek bied hierin veel inzichten.

Meer dan de helft van de mensen geeft aan zijn laatste app the hebben geïnstalleerd op aanraden van een vriend of vriendin. Wat tevens aangeeft dat de app de aandacht heeft kunnen vasthouden.

De eerst opvolgende redenen zijn allemaal op basis van sociale invloeden. Zo worden Facebook, instagram, podcasts en video genoemd als redenen. Ook hierbij kan worden gesteld dat het bij eerdere gebruikers is gelukt om de aandacht vast te houden en deze aan te zetten tot delen.

Maar het is voornamelijk de volgende bron die mij verbaasde, een relatief groot deel heeft zelfstandig gezocht naar de applicatie en deze geïnstalleerd. Uiteraard kan dit zijn op basis van behoefte, maar het gegeven dat advertenties en social influencers lager in deze lijst staan is opvallend.

Omdat dit vaak belangrijk gevonden lijkt te worden wanneer een applicatie aan de man gebracht moet worden.

Wat voegen apps toe voor generation Z

Generation Z is sterk bezig met hoe hun online persona invloed heeft op hun imago naar anderen in hun sociale kringen. Dit is de reden dat apps als snapchat en kik veel worden gebruikt. Snapchat bied de mogelijkheid om snel een moment te delen, waar kik juist de mogelijkheid bied om anoniem te delen.

Maar ook foto apps en muziek diensten als spotify slaan om deze reden aan bij deze groep, het bied hen de mogelijkheid om te laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan.

Zorgen van generation Z

Deze generatie heeft gezien waar het verkeerd kan gaan met digitale media, dit is dan ook de reden dat online veiligheid als zeer belangrijk wordt ervaren. Hierbij kan worden gedacht aan hacks, verkeerde instellingen en het delen van teveel informatie op social media.

Maar ondanks dat generation Z voorzichtig zijn met hun persoonlijke informatie willen ze zeker laten weten waar ze zijn en wat ze doen aan bepaalde mensen. Het is dus van belang om deze veiligheid te bieden zonder hun sociale imago te beperken.