Doelgroep adviezen

Doelgroep adviezen

Als er voor de ‘toekomst’ ontworpen moet gaan worden dan is het logisch om hierbij te ontwerpen voor generatie Z of K, deze vormen binnen een korte tijd het grotere deel van de actief deelnemende markt.

Wie zijn dit

Over waar de periode van het behoren tot generatie Y eindigt en het behoren tot generatie Z begint is nogal wat onduidelijkheid. Zo zijn er bronnen die noemen dat Y stopt in 2000 en dat hier Z begint, maar er zijn ook bronnen die van mening zijn dat het juist een paar jaar eerder hoort te zijn.

Een goede richtlijn lijkt te zijn dat wanneer je geen eigen herinneringen hebt aan de aanslag van 11 september, je lijkt te behoren tot generatie Z. Maar om het nog ingewikkelder te maken, zijn er ook bronnen die een generatie K noemen. Deze theorie bestaat nog niet erg lang, maar lijkt wel te kloppen.

Als voorbeeld hiervoor kan ik mijzelf noemen, ik heb geen duidelijke herinneringen aan de aanslagen van 11 september. Maar heb ervaringen en eigenschappen van zowel generatie Y als Z. Zo weet ik nog wanneer ik mijn eerste smartphone kreeg, maar ken ik eigenlijk ook geen wereld zonder computers.

Maar wat nog veel opmerkelijker is aan generatie K, is het gegeven dat deze volwassen werd in de economische crisis. Generatie Y maakte deze als volwassen mee en het grootste deel van generatie Z was nog te jong om hier iets van mee te krijgen.

Kijkend naar dit soort feiten kan worden gezegd dat zowel generatie K als Z over een aantal jaar, sommige bronnen hebben het zelfs al over 2020, deze generaties een groot deel van de actieve markt zullen gaan vormen.

Marketing adviezen

Maar hoe kan hiervoor worden ontworpen, het zijn immers 2 doelgroepen met verschillen en overeenkomsten. Opvallend is dat de marketing adviezen voor beide doelgroepen sterk overeenkomt. Ze kunnen alles met smartphones en computers, willen betrokken zijn bij merken en willen oprechte marketing.

Op basis van mijn onderzoek heb ik de volgende adviezen en richtlijnen kunnen opstellen;

 • Als je digitals natives wil bereiken, handel dan op een zelfde niveau

Waar generatie Y gemiddeld 3 schermen gebruikt moeten er voor de nieuwe generaties 5 schermen worden gerekend. de doelgroep verwacht dat merken net zo vloeiend kunnen bewegen tussen apparaten als zij dit zelf doen. En dat de ervaringen die de merken bieden naadloos zijn tussen de apparaten.

 • Zorg voor snelle communicatie zonder ruis, geschreven voor de doelgroep

De doelgroep heeft een aandachtsspanne van ongeveer 8 seconden, in deze tijd moet er voor worden gezorgd dat de eerste indruk ontstaat en de aandacht wordt vastgehouden. Gebeurd dit niet dan is de doelgroep weg.

De reden hiervan is dat de doelgroep is opgegroeid met een constante stroom van informatie waar ze doorheen hebben leren filteren.

 • Social media is belangrijk

Waar eerdere generaties gebruik maken van Facebook als social media gebruiken de nieuwe generaties liever anonieme en en privacy biedende platformen. Zoals snapchat, secret en wisper. Ze hebben geleerd van de misstappen van de eerdere generatie en willen geen of minimale voetstappen achterlaten.

 • Authentieke ervaringen en gesprekken

Zorg ervoor als merk dat je de mogelijkheid biedt tot het beginnen van een gesprek en zorg voor een online persoonlijkheid die jou merk uniek maakt. Wanneer de doelgroep ziet dat hun gelijken ook interacteren met het merk dan wordt hier waarde aan gehangen.

Maar wanneer de interactie niet authentiek is zal dit worden gezien en heeft het juist een negatief effect op het merk.

 • Toon het menselijke in je merk

Deze generaties houden niet van een merk zonder menselijk gezicht, ze willen de persoonlijkheid van het merk leren kennen. Manieren waarop dit bijvoorbeeld gedaan wordt en kan worden is door het merk te koppelen aan de persoonlijkheid van online influencers.

 • Houd het realistisch en herkenbaar

Bij producten wordt gezocht naar herkenning, een merk dat dezelfde overtuiging heeft als de doelgroep. Om deze reden worden onrealistische berichten en beelden niet gewaardeerd.

 • Zorg dat ze hun eigen draai er aan kunnen geven

Deze generatie wil aantonen een individu te zijn, door de producten en marketing naar hun eigen hand te zetten krijgt het waarde die ze zullen delen.

 • Bied kwaliteit

Aan informatiebronnen is geen tekort, de nieuwe generaties zullen dan ook eerst onderzoek doen voor ze iets kopen. Dit maakt dat ze enkel kwaliteit zullen accepteren.

 • Toon je betrokkenheid

Generation Z wants to make the world a better place, and they want to see that you’re truly committed to that cause.

 • Video vormt een belangrijk medium

Studies tonen aan dan 9/10 personen uit de doelgroep dagelijks youtube gebruiken. 70% geeft aan de voorkeur te geven aan live streams ten opzichte van kabel tv, meer dan een kwart post eigen content op sociale mediums.

 • Denk groot

Deze generaties zijn zeer multicultureel, hun achtergronden zijn divers maar ook bieden apps de mogelijkheid om internationaal te communiceren. Wanneer een merk hier mogelijkheid toe bied of aantoont hier zelf aan deel te nemen is er herkenning.

 • Vraag toestemming

Spam en niet relevante zaken worden vermeden of genegeerd door deze generaties. Ze zijn zich ervan bewust dat merken informatie van hen willen en zijn bereid dit te geven mits hier geen negatieve gevolgen aan zitten.

Meldingen moeten relevant zijn, wanneer dit niet wordt gerespecteerd zal de doelgroep een alternatief hebben.

 • Wie zijn de influencers voor de doelgroep

De doelgroep is zeer divers en heeft veel interesses, hiervoor zoeken ze verbinding met gelijkgestemden. Ze hechten geen waarde aan wat een merk hen verteld maar des te meer waarde aan influencers en hun sociale contacten.

 • Mobile only

Waar voor eerdere generaties nog kon worden gezegd dat mobiel een medium was, kan voor de nieuwe generaties worden gezegd dat mobiel vaak het enige of belangrijkste medium vormt.